ويژه نامه اختصاصي نمايشگاه برق

ويژه نامه اختصاصي نمايشگاه برق

بیست ویکمین نمایشگاه تخصصی بین‌المللی صنعت برق ایران صبح روز جمعه باحضور وزیر نیرو درمحل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران آغازبه‌کارکرد. آئین افتتاح این نمایشگاه روزجمعه باحضور وزیر نیرو،معاونان و مدیران ارشدصنعت برق و تعدادی ازمیهمانان خارجی برگزارشد. درنمایشــگاه تخصصی صنعت برق ایران كاالهایی دربخش‌های روشــنایی،گروه ســیم وکابل، تابلوسازان، تجهیزات برقی، اتوماسیون وسیستم‌های ابزار دقیق،خطوط انتقال،کارفرما،مشاوران وپیمانکاران عرضه شد. بیســت ویکمیــن نمایشــگاه تخصصــی بین‌المللــی صنعت بــرق از هفتم تــا دهم آبان‌مــاه جاری در11ســالن نمایشــگاهی دروســعت40 هــزارمترمربــع که شــامل18 هــزارو200 متــرمربع فضای سرپوشیده داخلی است، ازساعت9تا 17 دایربود

مشاهده فایل PDF

تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت راهکار تجارت مدیریت کوشا می باشد