مهلت ارسال چک دایرکتوری و کتیبه

مهلت ارسال چک دایرکتوری و کتیبه

به اطلاع مشارکت کنندگان محترم میرساند آخرین مهلت برای تحویل چک تضمین تاریخ 21/8/1401 شنبه میباشد

آخرین مهلت برای ارسال دایرکتوری و کتیبه برای غرف پیش ساخته تاریخ 22/8/1401 یکشنبه میباشد.

بدیهی است عواقب عدم ارسال موارد ذکر شده بر عهده مشارکت کننده گرامی میباشد.

طراحی و توسعه توسط راهکارهای هوشمند نبراس