تاریخ های مهم

تاریخ های مهم

تاریخ های مهم

ثبت نام اولیه

شروع پیش ثبت نام

 

ارسال کاتالوگ

یک هفته پس از اعلام تایید پیش ثبت نام

بررسی کاتالوگ و تایید یا عدم تایید شرکت ها

یک هفته پس از دریافت کاتالوگ

واریز هزینه

3 روز پس از تایید درخواست غرفه

چک ضمانت + فرم تعهد ارزی و ریالی

 

تغییر نوع غرفه (با تجهیزات و بدون تجهیزات)

 

مدارک تکمیلی

ارسال اطلاعات جهت درج در دایرکتوری، سایت، CD و APP موبایل

 

ارسال اسامی و عکس غرفه داران

فرم حراست

کتیبه

ارسال پاسپورت مشارکت کنندگانی که میهمان خارجی دارند

مراحل اجرایی

اخذ مجوز غرفه سازی

 

اخذ مجوز انشعاب برق

تحویل غرف خودساز

 

تحویل غرف پیش ساخته

 

ورود کالاهای سنگین نمایشگاهی

 

تحویل کارت سینه و پارکینگ غرفه داران

 

جمع آوری غرف و خروج کالا

 
 

 

 

تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت راهکار تجارت مدیریت کوشا می باشد