درباره نمایشگاه

درباره نمایشگاه

عنوان کامل نمایشگاه:

هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران

تاریخ برگزاری:

11تا  14 آبان ماه 1397

ساعت بازدیــد:

متعاقبا اعلام می گردد

بـرگزار کننـده:

شرکت راهکار تجارت مدیریت کوشا

نشانی ستاد برگزاری نمایشگاه:  

تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، نرسیده به بیمارستان آتیه، خیابان سپهر، خیابان بوستان، بعد از گلستان سوم، پلاک ۶

کدپستی 1468935361

شماره تلفن و دورنگار:

تلفـن : 42917000

نمابر: 42917100

پست الکترونیک:

 sales@elecshow.com :ثبت نام خارجی

info@elecshow.com : ثبت نام داخلی

وب سایت نمایشگاه:

www.elecshow.com

سالنهای تحت پوشش نمایشگاه:

سالنهای 5, 6, 7, 27, 31A، 31B، 35، 38، 38A، 38B، 40-40A، 41-41B، 1-44، 2-44 و فضای بازسالنهای یاد شده

 

تعرفه های نمایشگاه:

 

بخش ریالی

عنوان گروه

سالن

مبلغ واحد هر مترمربع

گروه A

5، 6، 7، 31A، 31B، 35، 38، 44A، 44B

1,220,000ریال

گروه B

27، 40-40A، 41-41 ،B38B

1,170,000ریال

گروه C 38A

1,020,000ریال

گروه D

18، 20، 21، 22

920,000ریال

فضای باز 620,000 ریال

 

بخش ریالی

سالن

مبلغ واحد هر مترمربع

فضای سرپوشیده 13,520,000 ریال
فضای باز 8,060,000 ریال

 

  • تمامی تعرفه های یاد شده مربوط به غرفه های بدون تجهیزات (زمین خام) می باشد.
  • حداقل متراژ جهت غرفه های داخل سالن سرپوشیده (ریالی یا ارزی) شامل غرفه های با تجهیزات پیش ساخته و یا خودساز 12 مترمربع و جهت غرفه های فضای باز 30 مترمربع می باشد.
  • مالیات بر ارزش افزوده بر اساس درصد مصوب برای سال 1397 به مبالغ فوق افزوه خواهد گردید.

طراحی و توسعه توسط راهکارهای هوشمند نبراس