مدیران سالن دوره 22

مدیران سالن دوره 22

لیست مدیران سالن  نمایشگاه صنعت برق 1401
سالن نام همراه          
6 علیرضا باقرپور 9123943868          
7 کیومرث زمانی 9124477004          
27 نعمت الله بیجوند 9185409943          
31A یدالله انجلاسی 9124474276          
31B محمد جعفر معینی 9356590912          
35 بهزاد مرادی 9391527584          
38 حجت الله اسدی 9121349931          
38 صالح الماس وندی 9333670212          
38A کمال مولایی 9125377158          
38B مهدی اسدی 9123217698          
38B سجاد الماس وندی 9199193796          
44-1 ایمان آقامومن 9124477003          
44-2 سید مهدی سجادی 9190857002          
فضای باز رضا رنجبر 9367426200          

تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت راهکار تجارت مدیریت کوشا می باشد