مهلت پرداخت

مهلت پرداخت

به اطلاع مشارکت کنندگان محترم میرساند مهلت پرداخت بعد از رویت پلان هاو تایید متراژ 72 ساعت بوده و در صورت عدم واریز به منزله انصراف تلقی میشود.

پیشاپیش از همکاری شما کمال تشکر را داریم

ستاد برگزاری

طراحی و توسعه توسط راهکارهای هوشمند نبراس