جا نمایی ها

جا نمایی ها

به اطلاع شرکت کنندگان محترم میرساند که به علت تعدد شرکت های متقاضی هیچ گونه جلسه حضوری جا نمایی برگزار نمیشود.

با تشکر ستاد برگزاری

طراحی و توسعه توسط راهکارهای هوشمند نبراس