ثبت نام بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران

ثبت نام بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران

به اطلاع کلیه مشارکت کنندگان محترم میرساند پیش ثبت نام بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران از روز سشنبه مورخ 1401/5/25 آغاز میشود

طراحی و توسعه توسط راهکارهای هوشمند نبراس