پرداخت یارانه به واحدهای تولیدی شرکت کننده در بیست ویکمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران

پرداخت یارانه به واحدهای تولیدی شرکت کننده در بیست ویکمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران

/Files/پرداخت یارانه..jpg

طراحی و توسعه توسط راهکارهای هوشمند نبراس