.

.

به اطلاع کلیه مشارکت کنندگان در نمایشگاه می رساند باتوجه به افزایش بی رویه قیمت تجهیزات نمایشگاهی این شرکت صرفاً امکان ارائه خدمات غرفه های با تجهیزات به مبلغ هرمترمربع 500/000ریال به صورت اختیاری به متقاضیان را دارا می باشد لذا علاقمندان به استفاده از این خدمات می توانند بر روی سامانه  ثبت نام نسبت به انتخاب فضای با تجهیزات اقدام نمایند و در صورتیکه به هر دلیل علاقمند به استفاده از این خدمات نباشند می توانند غرف خود را به صورت غرفه بدون تجهیزات انتخاب و راساً نسبت به تجهیز غرفه اقدام نمایند.

طراحی و توسعه توسط راهکارهای هوشمند نبراس