اعلام جانمایی شرکت ها

اعلام جانمایی شرکت ها

به اطلاع مشارکت کنندگان محترم می رساند نقشه های جانمایی شرکت ها بر روی سایت اصلی نمایشگاه بخش نقشه سالن ها و فهرست راهنمای مشارکت کنندگان جهت اطلاع از سالن در بخش لیست مشارکت کنندگان قابل رویت است.

طراحی و توسعه توسط راهکارهای هوشمند نبراس