عضویت در کانال تلگرام نمایشگاه برق
اخبار   بازگشت   
تاریخ: 1396/05/18
زمان :09: 53
نوع : خبر

اطلاعیه شماره 3: زمان مراجعه جهت پرداخت هزینه ارزی و تحویل چک تضمین ارزی-ریالی - شرایط پرداخت هزینه غرفه ارزی
احتراما، به استحضار می رساند مشارکت کنندگان جهت پرداخت هزینه ارزی و تحویل چک تضمین ارزی-ریالی فقط می توانند از ساعت 9 صبح الی 14 به ستاد مراجعه نمایند.
شایان ذکر است به هیچ وجه خارج از بازه زمانی اعلام شده یورو و چک تحویل گرفته نمی شود.
ضمنا با توجه به اینکه نمایشگاه بین المللی نسبت به دریافت یوروی کهنه، مخدوش، پاره و ... ممانعت به عمل می آورد، ستاد نسبت به دریافت اسکناس با این مشخصات معذور می باشد.
مشارکت کنندگان می بایست حتی المقدور نسبت به پرداخت هزینه غرفه به صورت 500 یوروی اقدام نمایند.
 Copyright © 2018 | Managment and Trade Solutions | All rights reserved