شماره مدیران سالن

شماره مدیران سالن

مدیران سالن نمایشگاه برق
 سالن   نام مدیر سالن  شماره تماس
31 A آیدین صداقت 0935 4093314
31 B حسین مظاهری 0912 3763012
35 بهزاد مرادی 0939 1527584
38 رضا قاضی میرسعید 9123638467
38 یاسر مفیدی 0930 7760387
38 B ولی اله 0912 7385205
38 B علی صفایی  0939 5700659
41 علیرضا مجتهدی 0912 8936496
40 حسین جمالی  0939 8878840
44 A سیروس خاوری نژاد 0912 4092914

طراحی و توسعه توسط راهکارهای هوشمند نبراس