غرفه های برتر دوره هفدهم

غرفه های برتر دوره هفدهم

 

فهرست شرکت های برتر در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق سال 1396

شرکت های تولیدکننده

زمینه فعالیت

شرکت

ردیف

تولیدکننده

آریا ترانسفو

1

تولیدکننده

الکترونیک افزارآزما

2

تولیدکننده

تجهیزات انتقال برق پارس

3

تولیدکننده

ایران ترانسفو

4

تولیدکننده

ایستا توان صنعت

5

تولیدکننده

پارس جلفا

6

تولیدکننده

پارس سوئیچ

7

تولیدکننده

پارس مفصل آسیا

8

تولیدکننده

پالایش نیرو تجهیز

9

تولیدکننده

تابان نیرو

10

تولیدکننده

توسعه منابع انرژی توان

11

تولیدکننده

جهان الکتریک

12

تولیدکننده

حسام صنعت شرق

13

تولیدکننده

خیام الکتریک

14

تولیدکننده

دلتا

15

تولیدکننده

سیم و کابل مشهد

16

تولیدکننده

سیمکو

17

تولیدکننده

شهاب توشه

18

تولیدکننده

صنعتی گام اراک

19

تولیدکننده

فراگستر بیستون

20

تولیدکننده

قطعه سازان خزرکوشا

21

تولیدکننده

گلنور

22

تولیدکننده

لامپ پارس شهاب

23

تولیدکننده

نور صرام پویا

24

تولیدکننده

ایده نگاران توسعه پارس

25

شرکت های پیمانکار

پیمانکار

خدمات انرژی تانیر

26

پیمانکار

مپنا

27

پیمانکار

مدیریت تانا انرژی

28

شرکت های کارفرما

کارفرما

مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

29

کارفرما

مدیریت شبکه برق ایران

30

شرکت های خارجی

خارجی

ABB

31

خارجی

بخش توسعه بازرگانی سفارت ایتالیا

32

خارجی

Kyland

33

خارجی

ماموت دیزل

34

شرکت های دانش بنیان

دانش بنیان

باسط پژوه تهران

35

دانش بنیان

لیان ویژن البرز

36

دانش بنیان

واپایش بهره برداری کیفیت برق ویونا امیرکبیر (وبکو)

37

موسسات آموزشی

دانش بنیان

موسسه آموزشی علمی و کاربردی صنعت آب و برق

38

 

طراحی و توسعه توسط راهکارهای هوشمند نبراس