حامیان دوره دهم

حامیان دوره دهم

نام شرکت

تولیدی و صنعتی آژینه

آسیا بهین برق

مهندسي اهواز فانوس

گروه ايران ترانسفو

نام مدیرعامل

جناب آقای بابک حسین زاده

جناب آقای مهندس اصغر ولی پور

جناب آقای عليرضا سالكي

جناب آقای دكتر محمدرضا كبيري اصفهاني

تلفن

55321868 ـ 021

44000520 

91-88952889

88729850

فاکس

55187825 021

44094610

88957267

88729879

وب سایت

WWW.AJINEH-IND.COM

www.asiabehin.com

www.ahwazfanoos.com

www.iran-transfo.com

پست الکترونیکی

MAIN@AJINEH-IND.COM

info@asiabehin.com

info@ahwazfanoos.com

sales@iran-transfo.com

 

 

نام شرکت

مهندسي ايمن تابلو

گروه صنعتي پادرعد

پارس نيروسان

پويا غرب

نام مدیرعامل

جناب آقای ايرج وطن نواز

جناب آقای مهندس مجيد دانشور

جناب آقای رضا مظلومی تبریزی

جناب آقای شهريار پرويزي

تلفن

88768001ـ 021

51-22256949

88709890 - ۶۶۷۲۴۱۳۸

88368660

فاکس

88768655

22256948

88709484

88077499

وب سایت

www.eamentablo.com

www.paudraad.com

www.panisun.com

www.pooyaholding.com

پست الکترونیکی

info@eamentablo.com

tech01@fandg.paudraad.com

info@panisun.com

info@pooyaholding.com

 

 

نام شرکت

رویین ساز اراک

مهندسي سازند

سيم و كابل ابهر

سيم و كابل يزد

نام مدیرعامل

جناب آقای عطا اله دوخایی

جناب آقای مصطفي در

جناب آقای مسعود آسا

جناب آقای ابوالقاسم بيگي يزدي

تلفن

5-3553204-0861

88723795

81930000

22012211-22012212

فاکس

3553206-0861

88723797

88762471

22053752

وب سایت

www.rueinsaz.ir

www.sazand-co.com

www.abharcable.com

www.yazdcable.com

پست الکترونیکی

Info@rueinsaz.ir

eng@sazand-co.com

info@abharcable.com

info@yazdcable.com

 

 

نام شرکت

سیم وکابل تبریز - سیمکات

سيمكو

فولمن

كنتور سازي ايران

نام مدیرعامل

جناب آقای مهندس مرتضی قانع عبادی

جناب آقای مهندس پرويز هورفر

جناب آقای فریدون محمودیان

جناب آقای سيد علي عاملي

تلفن

9-88745745

77529690

13-88369509

88801958-88801959

فاکس

88733952

77504594

88366019

88801961

وب سایت

www.simcat.ir

www.simcocable.com

www.fulman.com

www.ski.ir

پست الکترونیکی

sales@simcat.ir

info@simcocable.com

info@fulman.com

info@ski.ir

 

طراحی و توسعه توسط راهکارهای هوشمند نبراس